За минно-обогатителната и металургичната промишленост

Изпращане Вашето съобщение бе изпратено успешно!

 

СТОМАНЕНИ ТОПКИ ЗА МЕЛНИЦИ

Стоманените топки са мливни тела, предназначени за топкови мелници (сухо и мокро смилане), с помощта на които се раздробяват и оситняват рудни и нерудни изкопаеми и други материали.
 
Материалът, преминаващ през мелницата, се натрошава и смила при ударите и триенето с топките.
 
Изискванията на клиентите за доставка на високо ефективни стоманени топки, доведоха до разработка от екип на Ел Стомана ООД на нова технология и поточна линия за термообработка на топките, защитенa със заявление за патент  № 110445/ 2009 г.
 
Линията е внедрена и пусната в експлоатация при основния им производител – Стомана Индъстри АД (най-голямото металургично предприятие в България).
 
Цифровото й управление дава широки възможности за избор на различни режими на работа на инсталацията за съответния размер и химически състав на използваните стомани, с цел достигане на оптимални качества на топките за всеки потребител. Технологията осигурява висока удароустойчивост и дълбоко прокаляване на продуктите.
 
Незабавното измерване и контрол на физико-механичните качества на топките се осъществява на разработените за случая уникални: агрегат за рязане и машина за ударни изпитания.
 
В процес на изпитване са методики за аналитична оценка на гранулометричния състав в топкови мелници за съответните характеристики на използваните стоманени топки при:
           
            ► регулярно зареждане;
            ► при порционно зареждане (за различни съставляващи и съотношения).
 
Дългогодишните усилия - от септември 1993г., превърнаха Ел Стомана ООД в най-големия доставчик на стоманени топки на Балканите.  
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Тип
 Горещо-валцовани стоманени топки за  мелници
  Размери
 Диаметри от 60-100 мм.
  Твърдост на повърхността
 По Brinel&Rockwell
  Опаковка
 Насипно, в BigBag чували и според  изискванията на клиента
  Размери, тегло, отклонения
 Според FN-SPP-03-98
  Фактуриране:  
 В съответствие с теглото

ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

Номинален диаметър, мм. Повърхностна твърдост поRockwell – HRC ( Brinell – HB ),              не по-малко от:
                  По поръчка
Нормална  (n) Удължена  (e) Висока  (h) Много висока (v)  Brinell  (HB) HRC по       Европ. стандарт HRC по ГОСТ
60 43 (401) 48 (461) 53 (534) 57 (601) 712 63,7 68
70 52 (500) 56 (577) 682 61.7 66
80 51 (495) 55 (555) 653 60 64
90 38 (352) 40 (375) 48 (461) 53 (534 601 57.3 60
100  44 (415) 51 (495) 555 54.7 56

Изменението на твърдостта до центъра е по-малко от 3 HRC.

ХИМИЧЕН СЪСТАВ в %

C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
0,45-1,50
0,50-1,50
0,15-0,70
max.0,020
max.0,035
max.1,50
max.0,50
 
 
 
 

ДИАМЕТРИ, ОТКЛОНЕНИЯ, ОБЕМ, ТЕГЛО

Диаметър, мм.
Площ на повърхността,   см2
Номинален обем,
см3
Тегло на 1 брой,
кг
Номинална енергия на  удара-E, kgfm*
Номинален
Отклонения
60
±2
113,1
113,12
0,888
0,83 D
80
201
268,02
2,104
1,97 D
90
±3
254
381,66
2,995
2,80 D
100
314
523,57
4,110
3,85 D

*За мелници на 72% критична скорост; Dработен диаметър на мелницата, м.

 

 НАСИПНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Номинален диаметър, мм
Брой топки за тон
Тегло, kg/m3
Площ на топките  (m2за 1 тон
60
1 126
4 520
12,74
80
475
4 520
9,55
90
334
4 520
8,50
100
243
4 520
7,63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ел Стомана ООД не само доставя стоманените топки на клиента, а и:
 
             ► непрекъснато следи за постигане на необходимите технически параметри;
             ► осигурява ритмичност на доставките за мелничните предпиятия;
             ► извършва свои периодични изпитания и изследва процесите при смилане в тясна връзка с потребителите, с цел определяне на оптималния тип топки за даден вид руда и за постигане на най-добри технико-икономически показатели за съответния материал за смилане и характеристики на мелниците.
 
Ел Стомана ООД осигурява автомобилен и ж.п. транспорт за доставка на продукцията по желание на клиента, в опаковка биг-бег и насипно.
 
Повече информация виж на „Инженеринг”.
 
Данните са към 1.02.2016 г.